Sıkça Sorulan Sorular | Tam Faktoring

tam faktoring

en
Kariyer   -   Hakkımızda
telefon
Başvurunuz başarılı bir şekilde alınmıştır.

5 dakika içerisinde bir uzman tarafından size geri dönüş yapılacaktır.

Mesai saatleri hafta içi 9:00-18:00 arasındadır.

KAPAT X
Çözümlerimiz

Sıkça Sorulan Sorular

Faktoring nedir?

Faktoring klasik tanımıyla; faturalı satış yapan firmaların, mal ve hizmet satışından doğacak vadeli alacaklarının “faktor” adı verilen finansal kuruluşlara devredilerek, karşılığında faktor tarafından finansman garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansman yöntemidir. Bizce, faktoring bu tanımdan çok daha fazlasıdır. Finansal ihtiyaçlarınızın “tam” olarak karşılanmasıdır.

Faktoring hizmetlerinden kimler yararlanabilir?

Yurtiçi ve uluslararası faturalı ticaret yapan tüm işletmeler hizmetlerimizden yararlanabilir. Herhangi bir bilanço büyüklüğü ya da ciro kriteri yoktur. Küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerin her zaman "tam" olarak yanındayız.

Faktoringin sunduğu hizmetler nelerdir?

Finansman: Faktoring şirketine temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce satıcı firmaya ödenmesidir. Biz “tam” olarak bu finansmanı sağlıyoruz.

Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskinin Faktor tarafından üstlenilmesi halidir. Biz bu görevi, “tam” hizmet anlayışımızla üstleniyoruz. 

Tahsilat: Alacağın vadesinde takibinin, tahsilatının ve ilgili raporlamanın müşteriye sağlanmasıdır. “tam” olarak biz bu akışı sağlıyoruz.

Faktoring işlemi şirketimiz için nasıl finansman kaynağı yaratabilir?

Faturalı alacak/alacaklarınızı tam faktoring'e temlik ettiğinizde,tam faktoring alacak tutarı üzerinden finansman sağlar. Bir faktoring şirketinden beklediğiniz her şeyi fazlasıyla karşılarız.

Faktoring işleminde maliyetler nelerdir?

Temel olarak iki tür maliyet vardır. Bunlar faktoring komisyonu ve faktoring ücretleridir. Faktoring ücreti finansman hizmetinden yararlanılması durumunda söz konusu olur. Faktoring komisyonu ise temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen bir maliyettir.

Faktoring işlemlerinde ne tür vergiler uygulanır?

Yurtiçi faktoring işlemlerinde sadece faktoring ücreti , komisyonu ve masraflar üzerinden BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi)'ye tabidir. Bunun haricinde başka bir vergiye tabi değildir.

Faktoring şirketinin güçlü olması ne kadar önemlidir?

Çok önemlidir. tam faktoring olarak biz, Vector Yatırım Holding ile Avrupa İmar ve Kalkınma(EBRD)’nın güçlü finansal desteğine sahibiz. Tüm gücümüzle, “tam” zamanında “tam” yanınızdayız.

Alacakların vadesi ne olmalıdır?

İşlemlerimizde herhangi bir vade veya tutar sınırlaması getirmiyoruz. Değerlendirme yaparken sektör ortalamaları ve alacak kalitesini dikkate alıyoruz.

Faktoring işleminden yararlanabilmek için fatura vermek zorundamıyım?

Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür.

İşlem yaptırmak için hangi evrakları imzalayacağım?
İlk işlemimizde hangi evraklar gerekiyor?

Şahıs firmaları:

  • Vergi levhası fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • İmza beyannamesi fotokopisi
  • Adres beyan edici belge fotokopisi

Tüzel firmalar:

  • Vergi levhası fotokopisi
  • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi
  • Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi
  • İmza sirküleri fotokopisi
  • Son dönem geçici vergi beyannamesi ve son yılın kurumlar vergi beyannamesi.