MİSYON

KOBİ’lerin acil finansal ihtiyaçlarını tam bekledikleri zamanda bekledikleri şekilde karşılayan, çalışan bağlılığına ve mutluluğuna önem veren, kanunlara ve müşterisine saygılı, çevreye duyarlı, kalitesiyle örnek gösterilen güvenilir, saygın, şeffaf bir finans kurumu olmak.

VİZYON

ArGe merkezimizde geliştirdiğimiz yenilikçi çözümler ile mikro KOBİ’nin olduğu her yerde olarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına hızla yanıt vermek, sektörün en çok tercih edilen, en çok müşteriye sahip lider kuruluşu ve standart belirleyen markası olmak

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tam Faktoring olarak faktoring hizmetlerini verdiğimiz tüm sektörlerdeki müşterilerimizin ilk tercih edecekleri finansal çözüm ortağı olmak amacı ile, değerlerimiz ve temel yetkinliklerimizi ve teknolojik yatırımlarımızı temel alarak müşterilerimizin beklentilerini anlayıp, değer yaratarak çözüm ortağı olup, markamızı güçlü bir şekilde geleceğe taşımaktır.


Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 standardının gereklerini ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini göz önüne alarak dokümante eder, belgelendirir ve sürekliliğini sağlarız.

Toplam Kalite Yönetimi Prensipleri çerçevesinde, risklerimizi ve fırsatlarımızı periyodik olarak değerlendirir önleyici bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirerek hedeflerimize ulaşırız.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder; yaratıcı, yenilikçi, geliştirici bir anlayışla bünyemize adapte ederiz.

Çalışanlarımız ile birlikte başarma yaklaşımı ile gelişim yönetimine önem veririz, öneri ve eleştiriye açık sorgulayan bakış açısı oluşturmaya çalışırız.