Faktoring klasik tanımıyla; faturalı satış yapan firmaların, mal ve hizmet satışından doğacak vadeli alacaklarının “faktor” adı verilen finansal kuruluşlara devredilerek, karşılığında faktor tarafından finansman garanti ve tahsilat hizmetlerinin sunulduğu bir finansman yöntemidir. Bizce, faktoring bu tanımdan çok daha fazlasıdır. Finansal ihtiyaçlarınızın “tam” olarak karşılanmasıdır.
Yurtiçi ve uluslararası faturalı ticaret yapan tüm işletmeler hizmetlerimizden yararlanabilir. Herhangi bir bilanço büyüklüğü ya da ciro kriteri yoktur. Küçük ve orta ölçekli tüm işletmelerin her zaman "tam" olarak yanındayız.

Finansman: Faktoring şirketine temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının vadeden önce satıcı firmaya ödenmesidir.

Garanti: Faktoring sözleşmesi hükümleri çerçevesinde borçlunun ödememe riskinin Faktor tarafından üstlenilmesi halidir.

Tahsilat: Alacağın vadesinde takibinin, tahsilatının ve ilgili raporlamanın müşteriye sağlanmasıdır.

Faturalı alacak/alacaklarınızı tam faktoring'e temlik ettiğinizde,tam faktoring alacak tutarı üzerinden finansman sağlar. Bir faktoring şirketinden beklediğiniz her şeyi fazlasıyla karşılarız.
Temel olarak iki tür maliyet vardır. Bunlar faktoring komisyonu ve faktoring ücretleridir. Faktoring ücreti finansman hizmetinden yararlanılması durumunda söz konusu olur. Faktoring komisyonu ise temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen bir maliyettir.
Yurtiçi faktoring işlemlerinde sadece faktoring ücreti , komisyonu ve masraflar üzerinden BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi)'ye tabidir. Bunun haricinde başka bir vergiye tabi değildir.
Çok önemlidir. tam faktoring olarak biz, Vector Yatırım Holding ile Avrupa İmar ve Kalkınma(EBRD)’nın güçlü finansal desteğine sahibiz. Tüm gücümüzle, “tam” zamanında “tam” yanınızdayız.
İşlemlerimizde herhangi bir vade veya tutar sınırlaması getirmiyoruz. Değerlendirme yaparken sektör ortalamaları ve alacak kalitesini dikkate alıyoruz.
Mevzuatta faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları öngörülmüştür.
Faktoring Sözleşmesi Görüntüle
Müşteri Kabul Beyanı Görüntüle
Eş Rıza Belgesiı Görüntüle
ABF Ön Ödeme Talimatı Çek Tevdi Bordrosu Görüntüle
Sözleşme Eki ve Aydınlatma Onay Formu Görüntüle
Kefil Kabul Beyanı Görüntüle
Dövize Endeksli İşlemler İçin Taahütname Görüntüle
Tüm evrakları indirmek için tıklayınız.

Şahıs firmaları

Vergi levhası fotokopisi

Kimlik fotokopisi

İmza beyannamesi fotokopisi

Tüzel firmalar

Vergi levhası fotokopisi

Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi

İmza sirküleri fotokopisi